Näytöt

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelijalle on nimetty työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Arvioinnin suorittaa työpaikkaohjaaja yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa.
Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat pohjautuvat pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä, miten hyvin hän osaa tutkinnon edellyttämän ammattitaidon. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko opiskeluajalle. Näyttöjen myötä opiskelijan arvioinnissa painottuu osaamisen arviointi yhteistyössä työelämän osallistujien kanssa.


Tee TOP verkkopalveluun ennen näyttöä näyttösuunnitelma, vasemmasta laidasta, kohdasta opiskelijan suunnitelmat, tee näyttösuunnitelma. Liitä alla oleva teksti "näytön kuvaus kohtaan" ja kirjoita itse vapaamuotoisesti näyttöpäivän työtehtävät kohtaan "suunnitelma näyttöön liittyvistä tehtävistä".

Kahvilanäyttö: 


Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kahvilan työtehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa jonkin edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset
ŠŠ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
 • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
 • valmistaa, valmistelee ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja huolehtii niiden laadusta
 • käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita
 • suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita
 • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
 • toimii asiakaspalvelussa
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden

Kahvilapalvelun näyttökriteerit

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen näyttö: Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksen esivalmistelutöissä toimiminen

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Ammattitaitovaatimukset
ŠŠ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
 • kunnostaa asiakas- ja työtiloja
 • valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten
 • pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä
 • palvelee asiakkaita
 • myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä
 • järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita
 • toimii astiahuollon tehtävissä
 • puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen näyttökriteerit


Kokouspalvelunäyttö:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
 • kunnostaa ja varustaa kokous-, asiakas- ja työtilat
 • toimii kokouspalvelun tehtävissä
 • varmistaa kokousvälineiden toimivuuden ja opastaa tarvittaessa asiakkaita niiden käytössä
 • vastaanottaa kokousasiakkaita, opastaa ja neuvoo kokouspalvelujen käytössä
 • hoitaa kokouksen tarjoilutehtävät
 • tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden